B&D — Business development

We navigate you to success …
Aanmelden
Bel ons +32 16 40 92 90

Wie is B&D

Over B&D - Ons team - Onze trainers
Onze 40 trainers, coaches en consultants werken altijd hands-on. Geen saaie theoretische modellen, maar treffende cases en uitdagende situaties waarbij uw medewerkers diep gaan en het beste van zichzelf ontdekken.

Maak hieronder kennis met enkele van onze trainers en ontdek welk filmpje achter elke foto schuilt.

Ann Bilsen

Mensen in beweging brengen is het motto van Ann. Stilstaan is immers achteruitgaan. In haar trainingen brengt ze de deelnemers op een empathische én confronterende manier in contact met dat stukje van henzelf dat hen in beweging krijgt. Ze gebruikt voorbeelden en cases uit de eigen werkpraktijk van de deelnemers om de transfer naar de werkvloer te vergemakkelijken. Alle trainingen zijn erg interactief opgebouwd. U leert pas door zowel te doen als te reflecteren. Deze mix, met de nadruk op doen en uitproberen, zorgt ervoor dat de deelnemers effectief bijleren en in beweging komen na de training.

Eveline Rerren

Eveline’s aanpak is altijd interactief en een combinatie van verschillende werkvormen. Deelnemers ontdekken via bewustwordingstaken hoe de communicatie met hun doelgroep vlotter kan. De aanpak is ervaringsgericht: de deelnemers krijgen “eye openers” gelicht uit hun eigen professionele context, en ervaren zo proefondervindelijk wat er zoal fout kan gaan en hoe het beter kan. Eveline is de coach waarbij de deelnemers altijd terecht kunnen tijdens een traject. Ze volgt de vooruitgang van iedere deelnemer en geeft continu opbouwende feedback.

Michaël De Bruyne

Michaël werkt interactief rond communicatievaardigheden voor zowel leidinggevenden als medewerkers met cases uit hun werkrealiteit, simulaties en rollenspelen. Tijdens de communicatie-oefeningen krijgen de deelnemers telkens coaches en observatoren voor onderlinge afstemming en worden camerabeelden gebruikt voor nabespreking, zodat deelnemers veel van elkaar leren en ervaringen uit hun werkplek kunnen delen tijdens de opleiding. Deelnemers krijgen tijdens de opleiding onmiddellijk toepasbare gespreksleidraden. Michaël schuwt ook geen Youtube filmpjes om communicaties te analyseren.

Marc Van Autreve

Gedreven door waarden als authenticiteit, zelfstandigheid, inlevingsvermogen, respect en inspirerend leiderschap, ontwikkelt Marc op een dynamische manier de vaardigheden van managers en hun medewerkers - door coaching en training - om managers en hun medewerkers tot betere resultaten te brengen.

Bart Wils

Bart staat al meer dan 35 jaar met hart en ziel in dit vak. Hij is een man met veel ervaring en kennis van zaken.
Het is voor hem belangrijk om mensen te inspireren zodat:
- ze doen wat ze graag doen en hier energie uit halen;
- ze hun talenten leren ontwikkelen en bijleren;
- ze een bijdrage aan het groter geheel waarin ze leven kunnen leveren.
Organisaties en bedrijven zijn hem dankbaar voor het inspireren, coachen en leiden van hun medewerkers.

Lieve De Meyer

Als trainster, actrice, zangeres en regisseuse is Lieve begeesterd door het woord en de invloed ervan op onze onderlinge communicatie. Vooral de combinatie van het woord met de non-verbale communicatie en de immense invloed op ons functioneren draagt haar interesse weg. Ze is een getalenteerd verteller en brengt inhoud zeer beklijvend. Door haar humor is elke training een plezier en durven de deelnemers hun eigen grenzen verleggen. Ze begeleidde al vele groepen in hun zoektocht naar een meer efficiënt gebruik van woord en gebaar in hun professioneel leven.

Vertaling

Wat vindt u het moeilijkste aan het geven van een trainingssessie? U bent waarschijnlijk een expert in uw domein en u weet waarover u het hebt, maar uw kennis doorgeven aan anderen is nog iets anders. Hoe denkt u dat mensen het best leren?
- Door een boek over het onderwerp te lezen?
- Door dingen te doen?
- Of hangt dit van hun leerstijl af?

Wat is volgens u van cruciaal belang bij het aanleren van iets?
- Dat u houdt van wat u doet?
- Dat u een positieve sfeer creëert?
- Of dat u uw doelstellingen juist bepaalt?
Natuurlijk moet u houden van wat u doet en een positieve sfeer creëren, maar als uw doelstellingen niet juist zitten, zult u nooit een training met impact kunnen geven.

Waarom stellen deelnemers moeilijke vragen?
- Vinden ze u niet leuk?
- Willen ze uw kennis testen?
- Of hebben ze meer informatie nodig om te begrijpen waarover u het hebt?

Train de trainer zal u inspireren om uw trainingssessies meer impact te geven. We kijken ernaar uit om u te verwelkomen.