B&D — Business development

We navigate you to success …
Aanmelden
Bel ons +32 16 40 92 90

Schriftelijke feedback

Zet medewerkers aan tot betere prestaties en een hogere tevredenheid door constructieve feedback te geven. Feedback is onmisbaar om op een effectieve manier samen te werken.

Toch wordt feedback snel gezien als “bekritiseren” en is het voor velen één van de moeilijkste aspecten van hun taak. In deze training leert u waarom feedback broodnodig is, en hoe u die feedback zo effectief mogelijk kunt geven. Er wordt aandacht besteed aan het mondeling geven van feedback, bv. tijdens functioneringsgesprekken. Daarnaast krijgt u handvaten mee om na het geven van de mondelinge feedback, de uitgewisselde ideeën en actiepunten ook formeel vast te leggen in een objectief en eenduidig rapport.

Een interactieve training waar u via een aantal eye-openers inzicht krijgt in het belang van feedback en in de technieken om feedback te geven. Na een theoretische omkadering wordt er gewerkt met rollenspelen, vanuit uw eigen ervaringen. Voor het luik “rapportering” brengt u voorbeelden van feedbackrapporten mee naar de training, deze worden dan in groep bekeken en becommentarieerd.
Vraag uw training op maat aan