B&D — Business development

We navigate you to success …
Aanmelden
Bel ons +32 16 40 92 90

Notuleren bij vergaderingen en met de laptop

Er wordt meer en meer vergaderd; mensen die 60 tot 70 % van hun werktijd aan vergaderen spenderen, vormen al lang geen uitzondering meer. Het resultaat van al dat vergaderen vindt zijn weerslag in de notulen. Notulen zijn de schriftelijke weergave van wat er tijdens de vergadering besproken is, hoe de besluitvorming tot stand gekomen is, wat de besluiten zijn en/of welke acties er ondernomen moeten worden.

Notuleren is selecteren.

Als deelnemer leert u op een systematische manier aantekeningen te maken tijdens de vergadering. We behandelen de verschillende onderdelen van het verslag, de vormgeving en het taalgebruik. Voor de uitwerking van het verslag krijgt u een aantal praktische tips. Deze tips worden verwerkt in een handige leidraad die de goede toepassing in de eigen verslagen vergemakkelijkt.

Notuleren met de laptop bespaart veel tijd en bovendien is het voor de notulist een veel aangenamere werkwijze. Bij gebruik van de laptop print u meteen na afloop van een vergadering de besluiten- en actiepuntenlijst af. De deelnemers kunnen direct beginnen met het uitvoeren van de afgesproken acties. Volgende punten komen o.a. aan bod: een goede voorbereiding, actief en gericht luisteren en zich concentreren op de essentie.

Breng uw notulen mee en ontdek hoe u nog efficiënter te werk kunt gaan.
Vraag uw training op maat aan