B&D — Business development

We navigate you to success …
Aanmelden
Bel ons +32 16 40 92 90

Coaching

B&D is specialist in trainingen op maat en die lijn trekken we door in coaching.

Wat is nu coaching?
Een coaching houdt individuele werksessies in om uw medewerker te laten groeien.
In overleg met de coach bespreekt de coachee zijn vragen, bekommernissen en uitdagingen waar hij tegenaan loopt in zijn job. Wat tijdens de coaching aan bod komt hangt af van de werksituatie van de coachee. Het herbeleven van werksituaties verschaft inzichten op zowel relationeel als organisatorisch vlak. Dankzij de persoonlijke aanpak weet en kan de coachee meer.

Basisfilosofie van coaching
  • Gerichte voorbereiding: een grondige kennisname van de coachee en zijn doelen zijn een must. Hoe ziet hij zijn functie en met welke uitdagingen heeft hij te maken, waar loopt hij tegenaan.
  • Respect: het welzijn van de coachee wordt vooropgesteld. Wederzijds respect tussen coach en coachee speelt hierbij een voorname rol. Ook een perfecte match tussen coach en coachee is belangrijk. Een volledig vertrouwen wordt gegarandeerd.
  • Actieve deelname: er wordt tijdens de coaching focus gelegd op de actieve participatie en verantwoordelijkheid van de coachee. Authentiek eigenaarschap van de coachee is immers een sleutel tot succes. 
  • Evaluatie: dankzij onderlinge tussentijdse- en eindevaluaties kan zowel coach als coachee verder groeien en resultaten boeken. Doorheen het coachingstraject pas de B&D-coach zich aan aan de behoeften van de coachee en houdt hij rekening met de geboekte evolutie. Bovendien worden concrete actiepunten afgesproken waar bij aanvang van elke sessie bondig wordt op ingegaan. Op die manier wordt de coachee gemotiveerd om de verworven inzichten om te zetten in de dagelijkse praktijk en om stil te staan bij de nieuwe kennis.
  • Opvolging: tijdens en na het coachingstraject is de coach per e-mail of telefonisch bereikbaar voor vragen van de coachee.

Bent u ook op zoek naar een coach?